Overzicht maatregelen IKK 2019 en 2025

Een groot deel van de IKK-wijzigingen is in 2018 ingegaan. Wilt u weten welke wijzigingen er nog aankomen in 2019 en 2025? Deze zijn in een overzicht op een rijtje gezet. Het overzicht biedt ook een beknopte opsomming van acties waar ondernemers, medewerkers en ouders mee te maken krijgen.

Het overzicht betreft de wijzigingen in de BKR en de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker per 1 januari 2019. Tevens gaat het om de invoering van de taaleis in de kinderopvang en de scholingseis voor het werken met baby’s per 1 januari 2025.