Kamerbrief: Informatie voor ouders en toekomst kwaliteitsoordeel

Betrouwbare en toegankelijke informatie over de kwaliteit van een opvanglocatie is van groot belang voor ouders. Dit helpt hen om een onderbouwde keuze te maken voor de opvang van hun kind(eren). Daarom werd begin april ‘In-één-oogopslag’ ingevoerd. In een brief aan de Tweede Kamer licht Staatssecretaris van Ark toe wat In-één-oogopslag is en welke consequenties dit heeft voor het kwaliteitsoordeel.

In-één-oogopslag

In-één-oogopslag is een samenvatting van de inspectieresultaten van de GGD en staat per opvanglocatie in het landelijk register kinderopvang (LRK). Meer weten over In-één-oogopslag? Bekijk dit nieuwsbericht.

Toekomst Kwaliteitsoordeel

In haar brief van november jl. gaf Van Ark aan dat GGD GHOR NL de afgelopen tijd heeft gewerkt aan een projectplan voor een kwaliteitsoordeel. Van Ark wil eerst bezien in hoeverre In-één-oogopslag en de doorontwikkeling ervan voorziet in de behoefte van ouders. Na de evaluatie van In-één-oogopslag en de doorontwikkeling hiervan, bekijkt zij of er aanvullende maatregelen nodig zijn en zo ja, of een kwaliteitsoordeel kinderopvang daarbij van toegevoegde waarde is.

Lees hier de brief van Staatssecretaris van Ark.