Gewijzigde administratieplicht per 1 juli

Op 7 februari jl. is een regeling gepubliceerd met enkele nadere regels rondom de invoering van het personenregister. Daarin is onder meer geregeld dat houders gegevens van de personen die zij moeten koppelen aan hun organisatie ook moeten bewaren in hun administratie. Deze gewijzigde administratieplicht geldt per 1 juli 2018.

Bij de gewijzigde administratieplicht gaat het om de persoonsgegevens en het BSN van de personen die zich op basis van de Wet kinderopvang met een geldige VOG moeten inschrijven in het personenregister. De toezichthouder mag deze gegevens tijdens een inspectie opvragen bij de houder om de inschrijvingen en koppelingen in het personenregister te controleren.

Meer informatie?

Bekijk de regeling hier.