Kamerbrief: Onderzoeken toezicht en handhaving

Op 6 april 2018 stuurde staatssecretaris Van Ark (SZW) een brief naar de kamer waarin ze twee rapporten van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) over de toezicht en handhaving in de kinderopvang aanbiedt. Hieronder een korte toelichting op de wijze van toezicht en handhaving en de twee rapporten.

Toezicht en handhaving door gemeenten
Toezicht en handhaving in de kinderopvang is een verantwoordelijkheid van gemeenten. De GGD’en voeren het toezicht in opdracht van de gemeenten uit. De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en ziet toe op de uitvoering van de (wettelijke) taken van gemeenten en GGD’en. De IvhO rapporteert jaarlijks over de uitkomsten van dit toezicht in zijn Landelijke Rapportage Toezicht en Handhaving Kinderopvang.

Landelijke Rapportage Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2016
In dit onderzoek gaat de IvhO onder meer in op de uitvoering van het toezicht door GGD’en, het toezicht op voor- en vroegschoolse educatie en de (werking van) ingezette handhavingsinstrumenten door gemeenten. Bekijk de rapportage hier.

Het tweede rapport van de IvhO biedt inzicht in verschillen in de uitvoering van het toezicht op de kinderopvang door GGD’en en mogelijke verklaringen voor deze verschillen. Bekijk het tweede rapport hier.

Meer weten?
In de brief gaat van Ark in op de inhoud van deze rapporten en geeft ze aan wat ze met de uitkomsten gaat doen.