Artikel: In-één-oogopslag uitgelegd

Vindt u het lastig om snel de juiste informatie te vinden in een inspectierapport van de GGD in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Wilt u als ondernemer geïnteresseerden een beknopt overzicht geven van de inspectieresultaten van uw kinderopvang? Of wilt u als ouder de kwaliteit van verschillende kinderopvanglocaties met elkaar vergelijken? Vanaf nu kan dat met ‘In-één-oogopslag’.

Wat is In-één-oogopslag?
In-één-oogopslag is een samenvatting van de inspectieresultaten van de GGD. Deze samenvatting staat per kinderopvanglocatie in het Landelijke Register Kinderopvang (LRK). Hiermee krijgt de lezer in één oogopslag op een overzichtelijke visuele manier de bevindingen van de inspectie te zien. De samenvatting geeft een compact overzicht van belangrijke elementen van het rapport, zoals veiligheid en het pedagogisch klimaat. Als de ondernemer een reactie heeft gegeven op de uitkomsten van het rapport, staat deze ook in de samenvatting. De samenvattingen van de rapporten gaan terug tot 1 januari 2016. Ook alle toekomstige inspectierapporten worden voorzien van een samenvatting.

Waarom In-één-oogopslag?
 “In-één-oogopslag is er in de eerste plaats voor ouders, omdat de inspectierapporten voor hen vaak te lang of moeilijk leesbaar zijn. Met de toevoeging van de samenvatting wordt de informatie toegankelijker”, stelt Frank Beijk van GGD GHOR Nederland. Zo kunnen ouders gemakkelijker een keuze maken voor een kinderopvang. Of met hun kinderopvang in gesprek gaan. “Ouders krijgen eenvoudig een goed en betrouwbaar beeld van de kwaliteit van een opvanglocatie. Maar ook voor ondernemers kan het fijn zijn om snel een overzicht te krijgen van het inspectierapport om zo te zien wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen. Bovendien wordt het gemakkelijker om verschillende kinderopvanglocaties met elkaar te vergelijken, vult Rutger de Vos van het ministerie van SZW aan.

Ontwikkeling en samenwerking
In-één-oogopslag is, in opdracht van het ministerie van SZW, ontwikkeld door GGD GHOR Nederland samen met de VNG, GGD’en en het ministerie. De samenvattingen worden automatisch gegenereerd met een toepassing die is ontwikkeld door DUO en ICTU. De vormgeving en inhoud van de samenvattingen is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van ouders en kinderopvangondernemers in Nederland.

In-één-oogopslag in de toekomst
De komende tijd onderzoeken de betrokken partijen hoe In-één-oogopslag verder ontwikkeld kan worden. Zo kijken ze bijvoorbeeld of  het mogelijk is om vanuit het overzicht door te klikken naar relevante alinea’s in het rapport. Dan wordt het voor de lezer nog makkelijker om het inspectierapport te lezen.

Meer weten?
Bekijk In-één-oogopslag op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Een voorbeeld van In-één-oogopslag. Als u met uw muis over het scherm beweegt, verschijnen er kaders met meer achtergrondinformatie. Dit is een fictief voorbeeld.