Mogelijke oorzaken problemen bij inschrijving personenregister

Ervaart u moeilijkheden bij het inschrijven in het Personenregister kinderopvang? Als u zich wilt inschrijven in het Personenregister kinderopvang heeft u een geldige VOG nodig. Wordt uw VOG afgekeurd dan kan dat een aantal redenen hebben:

1. Het VOG- kenmerk is niet juist opgevoerd

Vergelijk het kenmerk dat u hebt ingevoerd met de cijferreeks achter ‘Ons kenmerk’ op de VOG.

2. Het VOG-kenmerk van iemand anders is ingevuld

Iedere persoon die zich moet inschrijven, moet zelf met DigiD inloggen en het kenmerk van zijn eigen VOG registreren.

3. Uw VOG is niet afgegeven voor de juiste aspecten

Voor het inschrijven moet een VOG zijn afgegeven met één van de volgende screeningsprofielen:

 • Voor VOG NP geldt de voorkeursinschrijving met een afgegeven VOG NP voor het functieaspect 84 of 86.
 • Voor VOG RP kan dit met een met een afgegeven VOG RP met als doel “inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen ”.

Een natuurlijk persoon kan zich voorlopig ook inschrijven in het personenregister met een VOG die is afgegeven op 1 van de volgende specifieke screeningsprofielen:

 •  VOG NP voor specifiek screeningsprofiel 40 (vakantiegezinnen en adoptie)
 •  VOG NP specifiek screeningsprofiel 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier)
 •  VOG NP specifiek screeningsprofiel 60 (onderwijs)

 
4. U bent onlangs in dienst gekomen bij een kinderopvangorganisatie.

Bent u korter dan 3 maanden in dienst, dan zijn uw gegevens mogelijk nog niet door het UWV doorgegeven aan het Personenregister kinderopvang. In dat geval wordt uw VOG onterecht afgekeurd. Probeer dan 3 maanden na indiensttreding opnieuw om u in te schrijven met uw huidige VOG. Lukt het op dat moment niet, neem dan contact op met de helpdesk Personenregister kinderopvang: 050-599 8054 (optie 2).


5. Uw VOG is te oud

Als u voor 1 maart 2018 al continu gescreend werd, mag uw VOG van 1 maart 2013 of later zijn. Onderstaande groepen vielen voor 1 maart 2018 nog niet onder de continue screening. Zij kunnen zich inschrijven met een VOG van maximaal 2 maanden oud. 

 • Stagiairs die niet op de loonlijst staan (voor een stagevergoeding)
 • Uitzendkrachten
 • Vrijwilligers
 • Zelfstandigen
 • Structureel aanwezigen
 • Mensen die op het adres van een kinderdagverblijf of een buitenschoolse opvang wonen.
 • Medewerkers die niet op de loonlijst staan van een kinderopvangorganisatie die volgens het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) de ‘houder’ is van de voorziening. DUO onderzoekt wie er volgens het UWV werken bij alle houders in het LRK. Medewerkers die in dienst zijn bij een overkoepelende organisatie, worden op dit moment niet gescreend.
 • Een deel van de bestuurders: de volgende bestuurders/functionarissen werden voor 1 maart 2018 in ieder geval nog niet continu gescreend:
  • vennoten
  • maten
  • personen krachtens statuten
  • leden van besturend orgaan
  • leden van leidinggevend orgaan
  • leden rederij
  • mede-eigenaren

Bent u bestuurder en bestaat uw organisatie uit meerdere bestuurslagen? Dan is het mogelijk dat de bestuurders nog niet continu werden gescreend. Zij kunnen zich op of direct na 1 maart 2018 inschrijven met de VOG. Lukt inschrijven niet? Vraag dan alsnog een nieuwe VOG aan.

Contact

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de helpdesk Personenregister kinderopvang: 050-599 8054 (optie 2).