Tweede meting Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang van start

De tweede meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) is van start gegaan. Van maart tot en met begin juli 2018 wordt gezocht naar kinderopvanglocaties in verschillende regio’s die deel willen nemen aan het onderzoek. Hier vindt u meer informatie over de regio’s waar wordt geworven.

Binnen deze gebieden worden willekeurig geselecteerde opvanglocaties en gastouders benaderd met de vraag om mee te doen. Het consortium van Universiteit Utrecht en Sardes hoopt uiteindelijk bij 32 locaties voor kinderdagopvang, 32 locaties voor peuteropvang, 32 locaties voor buitenschoolse opvang en 55 gastouders kwaliteitsmetingen te verrichten.

De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

De LKK laat zien wat de kwaliteit is van de kinderdagopvang, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang in Nederland. Omdat de LKK tot (in elk geval) 2020 jaarlijks wordt herhaald, kunnen ontwikkelingen in de kwaliteit goed gevolgd worden. De LKK vormt daarmee een belangrijke bron van kennis en input voor het beleid rond kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de inhoud van het onderzoek? Kijk op de website.