Resultaten Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2017 bekend

De resultaten van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) 2017 zijn bekend. De LKK laat zien wat de kwaliteit is van de kinderdagopvang, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang in Nederland. Het is voor het eerst dat de kwaliteit van gastouderopvang op deze manier in beeld is gebracht en dat de kwaliteit van de verschillende kinderopvangtypen gelijktijdig is gemeten. Uit het rapport blijkt dat de eerste meting van de LKK in 2017 een overwegend positief beeld laat zien van de kinderopvang in Nederland.

Ook in vergelijking met Duitsland, Vlaanderen en Denemarken scoort Nederland goed. Wel moeten de resultaten van de eerste meting vanwege de beperkte omvang van de steekproef nog voorzichtig geïnterpreteerd worden.

Input voor beleid

De LKK is de opvolger van de (vierjaarlijks) kwaliteitsmetingen die in het verleden werden uitgevoerd door het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) en het Kohnstamm Instituut. Omdat de LKK tot (in elk geval) 2020 jaarlijks wordt herhaald, kunnen ontwikkelingen in de kwaliteit goed gevolgd worden. De LKK vormt daarmee een belangrijke bron van kennis en input voor het beleid rond kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de inhoud van het onderzoek, de resultaten en de betekenis hiervan? Lees dan de brief van Staatssecretaris van Ark  of het onderzoeksrapport. Of kijk op de website van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang.