Alternatieve ouderraadpleging: hoe werkt dat?

Denkt u aan het inrichten van alternatieve ouderraadpleging? Samen met organisaties, deskundigen en ouders heeft Boink de brochure ‘Alternatieve ouderraadpleging in de kinderopvang’ gemaakt - vol praktijkvoorbeelden om ouders en houders te ondersteunen.

In de kinderopvang is het hebben van een oudercommissie verplicht. Lukt het niet om een oudercommissie te vormen, dan mag de medezeggenschap van ouders op een andere manier worden ingevuld. Tenminste, als er aan de eisen van de ‘Wet kinderopvang’ wordt voldaan. Namelijk dat de houder van een kinderopvangvoorziening of gastouderbureau zich aantoonbaar heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. En dat de locatie minder dan 50 kinderen opvang of minder dan 50 aangesloten gastouders. De GGD ziet hierop toe.