UITGELICHT: drie-uursregeling

De drie-uursregeling verandert per 1 januari 2018. De kinderopvangondernemer bepaalt de tijdstippen voortaan zelf en verantwoordt dit in het pedagogisch beleidsplan. 

De drie-uursregeling

De drie-uursregeling houdt in dat er tijdens minimaal 10 uur aaneengesloten kinderopvang, maximaal drie uur per dag afgeweken mag worden van de beroepskracht-kindratio. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. De ondernemer kan minder pedagogisch medewerkers inzetten tijdens deze uren. Voorwaarde is wel dat minimaal de helft van het op grond van de beroepskracht-kindratio vereiste aantal medewerkers wordt ingezet.

Veranderingen per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 zijn er geen tijdvakken meer waarbinnen afwijken van de beroepskracht-kindratio wel of niet is toegestaan. De kinderopvangondernemer bepaalt deze tijdstippen voortaan zelf. De ondernemer kan namelijk zelf het beste bepalen op welke tijdstippen verantwoord afgeweken kan worden van de beroepskracht-kindratio. Afhankelijk van het dagritme op de kinderopvang of in de afzonderlijke groepen.  De uren voor de afwijkende inzet kunnen op de dagen van de week verschillen, maar zijn wel iedere week hetzelfde.

Drie-uursregeling in pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan moet worden opgenomen opnemen op welke tijden afgeweken kan worden van de beroepskracht-kindratio en op welke tijden in ieder geval niet wordt afgeweken en derhalve wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.Als de tijden hierin niet zijn vastgelegd, dan mag niet afgeweken worden van de beroepskracht-kindratio. De ondernemer communiceert ook actief naar ouders wanneer afgeweken kan worden  van de beroepskracht-kindratio.