Bekijk nu de videos over IKK

De nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK zijn opgedeeld in 4 thema's. Het ministerie van SZW ontwikkelde per thema een inspiratievideo voor ondernemers. Ook zijn er videos gemaakt voor medewerkers en een voor ouders en oudercommissies. Bekijk de video’s hieronder voor uitleg, maatregelen en praktische tips en voorbeelden.

Thema 'De ontwikkeling van het kind centraal'

Thema 'Veiligheid en gezondheid'

Thema 'Stabiliteit en pedagogisch maatwerk'

Thema 'Kinderopvang is een vak'

Inspiratievideo voor ouders en oudercommissies

Inspiratievideo voor medewerkers

Zie ook