Resultaten enquête kinderopvangorganisaties beschikbaar

Meer dan de helft van kinderopvangorganisaties werkt met modelcontracten en ruim driekwart van hen verzorgt zijn eigen financiële administratie. Dit blijkt uit een enquête over contractbeheer, facturering en administratieve dienstverlening onder houders van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Het kabinet wil de financiering van de kinderopvang veranderen door de bijdrage van de overheid rechtstreeks te betalen aan kinderopvangorganisaties. Om een beter beeld te krijgen van kinderopvangorganisaties zijn  geregistreerde houders uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) ondervraagd. In totaal deelde 37% van hen hun kijk op de wijze van contractbeheer, facturering en administratieve dienstverlening.

Contractbeheer

Contractbeheer is een belangrijk onderdeel van kinderopvang. Denk hierbij aan vragen zoals: Hoe vaak wijzigt een contract? Hoe verloopt de aanmelding van een kind? En in welke vorm wordt het contract ondertekend? Uit de enquête blijkt dat 57% van de kinderopvangorganisaties één modelcontract gebruikt en 35% meerdere contracten heeft. In 87% van de gevallen heeft elk kind een eigen contract. Tariefwijzigingen worden jaarlijks doorgevoerd. Uren, soort opvang en begin­ en einddatum wijzigen minder vaak tot nooit.

Financiële administratie en betaling

Houden kinderopvangorganisaties hun eigen financiële administratie bij of hebben ze dit uitbesteed? En hoe regelen zij hun facturatie? Het onderzoek laat zien dat 78% van de kinderopvangorganisaties zijn eigen financiële administratie verzorgt. Kinderopvangorganisaties sturen alle ouders ongeacht de situatie een factuur. Wanneer meerdere kinderen uit één gezin gebruik maken van kinderopvang dan
staan ze vaak samen op één factuur (59%).

Uitwisseling van gegevens

Kinderopvangorganisaties staan in contact met diverse andere partijen. Van de deelnemers aan de enquête deelt 60% gegevens met de Belastingdienst en 38% van de houders deelt gegevens met de gemeente. Er blijkt tevens uitwisseling van gegevens met instanties zoals de GGD, de brandweer, het Centrum Jeugd & Gezin, het consultatiebureau, het incassobureau, de schuldhulpverlening, het administratiekantoor, basisscholen, de bewindvoering en Dienst Justis.

Besluit door de Tweede en Eerste Kamer

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten nog een besluit nemen over het wetsvoorstel. Als de plannen doorgaan, gaat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) het nieuwe financieringsstelsel uitvoeren.

Meer weten?

Het rapport van de enquête monitoring transitie kinderopvang staat op de site van de Rijksoverheid.