Wijziging Besluit Kinderopvangtoeslag 2018

Over de aanpassingen van de maximum uurprijzen voor dagopvang en buitenschoolse opvang per 1 januari 2018 en 1 januari 2019 heeft Minister Asscher (SZW) een brief verstuurd naar de Tweede Kamer.

De kamerbrief gaat over de verandering van het Besluit Kinderopvangtoeslag. Het aanpassen van de maximum uurprijzen hangt samen met verschillende maatregelen uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Een vergelijkbare brief met bijlage is aan de Eerste Kamer aangeboden.

Bekijk de Kamerbrief ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Kinderopvangtoeslag op Rijksoverheid.nl.