Beëindiging gelijkwaardige alternatieven in de kinderopvang

De mogelijkheid om af te wijken van een aantal kwaliteitseisen (het gelijkwaardig alternatief) in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk loopt op 1 januari 2018 af. Vanaf dat moment moeten alle gelijkwaardige alternatieven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

De overgangstermijn liep al op 1 januari 2014 af, maar is tussentijds verlengd. Op 4 april 2017 is de overgangstermijn voor de allerlaatste keer verlengd tot 1 januari 2018. Met deze laatste verlenging wordt beoogd een soepele overgang naar de nieuwe kwaliteitseisen van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) mogelijk te maken. Daarnaast geeft het bestaande gelijkwaardige alternatieven de mogelijkheid om zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving.