Kamerbrief uitkomst gesprek sectorpartijen kinderopvang

Minister Asscher (SZW) heeft de Tweede Kamer in een kamerbrief geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met de sectorpartijen kinderopvang.

In de kamerbrief gaat het over de eisen aan buitenspeelruimte en de communicatie richting ouders over de geldstromen vanuit de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Bekijk de Kamerbrief uitkomst gesprek sectorpartijen kinderopvang op Rijksoverheid.nl.